Dokážete si představit, jak by vypadal stav silnic a dálnic, kdyby neexistovaly dopravní značky? Pro nás je to skutečně otřesná myšlenka, protože i za jejich přítomnosti řidiči v mnoha případech jednají neuváženě. Pokud by jich nebylo, stala by se z veřejných komunikací doslova džungle plná neukázněných predátorů.

Právě proto bychom si měli vážit všeho, co značky do našich běžných životů přinesly a minimálně si zopakovat, v čem jejich kouzlo vlastně spočívá. Pamatujete si všechno, co nám specializované společnosti pomocí značek určují?

Základní rozdělení dopravních značek

  • vodorovné dopravní značení
  • svislé dopravní značení
  • speciální dopravní značení

Pokaždé, když jedete po silnici nebo parkovišti, vás jako první upoutají symboly na vozovce. Vodorovné dopravní značky nám určují mantinely, v nichž se můžeme na silnic pohybovat, dále nám v určitých místech dovolují předjíždět a také ohraničují prostory, v nichž smíme parkovat. Kdybychom se jimi neřídili, následky by byly naprosto fatální.

Do další skupiny značek patří takové, které přímo na vozovce neuvidíme. Stojí totiž v její blízkosti na místech, kde je řidiči nemají šanci přehlédnout. Svislé dopravní značky nás informují o výstrahách, příkazech, zákazech, úpravách přednosti, směrových a provozních faktech a dalším. Pokud se jimi nebudete řídit, může být vysoká pokuta tím nejmírnějším trestem. V horším případě se bude týkat vašeho zdravotního stavu.

I značky speciální jsou důležité

Neméně zásadní součástí běžného provozu jsou takzvané speciální typy dopravních značek, za něž se považují například zpomalovací prahy, které ve městem donutí řidiče sundat nohu z plynu. Dále se také setkáváme například s parkovacími zábranami, díky nimž se na neveřejná parkoviště žádná veřejnost skutečně nedostane. Dopravní značení nám toho přináší zkrátka hodně, takže bychom za něj měli být opravdu vděčni.