ks-motosport.cz_king-skoleni_cz_nahledovy

Zaměstnavatelé mají ze zákona spoustu povinností, mezi které patří také školení řidičů – referentů. Kteří zaměstnanci do této skupiny spadají a jaký by mělo mít školení průběh? Odpovědi se dozvíte v tomto článku.

Kdo je řidič – referent?

Jako řidič – referent je ze zákona považován každý zaměstnanec, který v průběhu výkonu práce řídí služební nebo soukromé vozidlo o hmotnosti do 3,5 tuny a nemá v pracovní smlouvě pojem „řidič“. V tom spočívá zásadní rozdíl mezi řidiči – referenty a profesionálními řidiči, kteří k výkonu práce potřebují také profesní průkaz a psychologický posudek.

Zda řidič – referent řídí firemní nebo soukromé vozidlo, nehraje roli. Nezáleží ani na tom, jestli se s vozidlem pohybuje na účelové komunikaci nebo v uzavřeném areálu. V každém případě si musí projít referentským školením.

Jak probíhá školení řidiče – referenta?

Školení řidičů referentů nemusí být časově náročné ani nákladné. Stejně jako školení BOZP může probíhat online.

školení

Kvalitní výukové kurzy pro řidiče – referenty nabízí i známá pražská autoškola KING. Zaměstnanci se mohou formou e-learningu proškolit odkudkoliv a kdykoliv. Po absolvování obdrží certifikát, který poslouží jako důkaz, že splnili zákonem dané povinnosti.

Školení pro řidiče – referenty sestavili odborníci tak, aby si účastníci zapamatovali co nejvíce informací. Má interaktivní formu a je v něm množství obrázků a animací. Obsahem kurzu jsou informace související s odpovědností za škodu či nehodu, právy a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance a další praktické informace.

ks-motosport.cz_king-skoleni_cz_02

Školení lze samozřejmě zajistit také přímo na pracovišti nebo v prostorách autoškoly. Tato varianta je vhodná pro zaměstnance, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu. Podrobnější informace najdete na www.autoskolaking.cz.